تبلیغات
TRAXTOR - کریمیان امروز به بخش منتقل می‌شود
آذربایجان یوردوموز تراختور بوزقوردوموز

کریمیان امروز به بخش منتقل می‌شود

دوشنبه 14 مرداد 1392 10:14 ق.ظ

یازان : حامد نصیبی

کریمیان امروز به بخش منتقل می‌شود


دکتر صادق در مورد وضعیت مهدی کریمیان گفت: او وضعیت خوبی دارد و امروز به بخش منتقل می‌شود.


دکتر صادق در مورد وضعیت مهدی کریمیان گفت: خدا را شکر مهدی کریمیان هوشیاری خود را به دست آورده است. او شرایط بسیار خوبی دارد و درحال انجام کارهایش هستیم تا از ICU به بخش منتقل شود.

به گزارش فارس ، وی در مورد اینکه آیا او تا دو سه ماه دیگر می تواند در میدان حاضر شود، اظهارداشت:‌ او در مدت خیلی کوتاه‌تری می تواند به شرایط آمادگی برسد و در میدان حاضر شود.

پزشک تراکتورسازی خاطرنشان کرد: مشکل اسپاسم شدید کمر دارد در حال انجام مراحل درمانی است تا هرچه زودتر به شرایط مناسب برسد.
باخیش ها : نظرات
سون دوزنله مه: - -